LuatVietnam

blue-check [TP. HCM] Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm từ 5/4/2023

Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động hóa chất nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (17 trang)
Posted: 31/3/2023 8:16:56 AM | Latest updated: 31/3/2023 12:23:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5669
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, san chiết, đóng gói, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn TP. HCM.

Quy định này áp dụng đối với hóa chất nguy hiểm theo định nghĩa tại khoản 4 Điều 4 Luật Hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, thực phẩm, thú y, bảo vệ thực vật và hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm: hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất cấm; hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; hóa chất phải khai báo; hóa chất độc phải xây dựng Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc.

Theo đó, cần lưu ý, tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển hóa chất cấm và hóa chất Bảng 1 trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép.

Nếu sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh thì phải có Giấy phép (theo quy định tại Điều 14 Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 ).

Nếu sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo quy định tại Điều 8 Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 ).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2023 và thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5669

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Hóa chất

blue-check Tiếp tục cấp giấy phép nhập khẩu chất HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC được cấp theo quy định cũ đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check [TP. HCM] Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm từ 5/4/2023
blue-check Cảnh báo các dấu hiệu gian lận để buôn lậu tiền chất ma túy
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội (áp dụng từ 21/3/2023)
blue-check Tp. Hà Nội cấm sử dụng, buôn bán chế phẩm diệt côn trùng y tế làm thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Công bố 07 TCVN mới về thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Thay mới Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam English attachment
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép trong lĩnh vực hóa chất
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment