LuatVietnam

blue-check [TP. HCM] Doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Công văn số 1064/LĐLĐ-TC ngày 11/9/2023 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (1 trang)
Posted: 12/9/2023 12:52:33 PM | Latest updated: 12/9/2023 5:01:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
LuatVietnam

Căn cứ Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023, Liên đoàn Lao động TP. HCM thông báo sẽ cho lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023 đối với những doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động trở lên so với tháng 1/2023.

Số lao động bị giảm chỉ tính những lao động có tham gia BHXH, gồm cả lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng và nghỉ không lương.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ xem xét, quyết định việc cho doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn theo quy định nêu trên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Lược đồ

Phí công đoànCập nhật đến: 11-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu