LuatVietnam

blue-check [TP. HCM] Lương hưu tháng 8/2023 sẽ được chuyển khoản hết trong ngày 14/8

Công văn số 4153/BHXH-KHTC ngày 8/8/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023 cho người hưởng qua tài khoản cá nhân (1 trang)
Posted: 10/8/2023 3:39:20 PM | Latest updated: 10/8/2023 6:16:00 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bảo hiểm xã hội TP. HCM thông báo sẽ yêu cầu các Bưu điện hoàn tất việc chuyển khoản ngay trong ngày 14/8/2023 đối với tiền lương hưu tháng 8 và tiền truy lĩnh lương hưu tăng thêm của tháng 7/2023 cho những người nhận lương hưu qua tài khoản.

Trước đó, theo thông báo tại Công văn số 3778/BHXH-KHTC ngày 27/7/2023, lịch chuyển khoản lương hưu tháng 8/2023 và tiền truy lĩnh lương hưu tăng thêm của tháng 7/2023 là từ ngày 14/8 đến 15/8/2023. Như vậy, người hưởng lương hưu tại TP. HCM sẽ được chuyển khoản lương hưu tháng 8 và phần truy lĩnh lương hưu tháng 7/2023 sớm hơn dự kiến.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu