LuatVietnam

light-check [Tp. HCM] Sửa đổi địa bàn áp dụng mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm 6 triệu đồng/tháng

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 9/6/2022 của UBND TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2020/QĐ-UBNDstatus2 ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố (2 trang)
Posted: 10/6/2022 7:06:42 AM | Latest updated: 13/6/2022 8:48:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi các quận/huyện tại TP. HCM được xếp vào khu vực 3 (là khu vực mà hộ dân bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm để chờ bố trí nhà tái định cư theo mức 6 triệu đồng/hộ/tháng).

Theo đó, kể từ ngày 20/6/2022, mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm 6 triệu đồng/tháng chỉ áp dụng với hộ dân bị thu hồi đất thuộc các quận: 7, 8, 12, Bình Tân, Tân Phú và Thành phố Thủ Đức, thay vì trước đây còn áp dụng cho hộ dân của quận 2 và quận 9.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất