LuatVietnam

blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3

Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (8 trang)
Posted: 29/6/2022 8:41:19 AM | Latest updated: 30/6/2022 2:27:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5483
LuatVietnam

Nghị quyết công bố các nội dung đã được thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua 05 Luật và 17 Nghị quyết, trong đó bao gồm các Luật:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ,

- Luật Kinh doanh bảo hiểm,

- Luật Điện ảnh,

- Luật Thi đua, khen thưởng;

- Luật Cảnh sát cơ động.

Đồng thời, 06 dự án Luật sau đây cũng đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dầu khí (sửa đổi).

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng từ ngày 15/8/2022 đến hết 31/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5483

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
light-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021