LuatVietnam

blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM

Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (62 trang)
Posted: 31/10/2022 11:28:19 AM | Latest updated: 31/10/2022 2:14:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5570
LuatVietnam

05 Quy trình thủ tục sau đây sẽ được Sở Y tế TP. HCM giải quyết trong vòng 01 ngày làm việc:

1. Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

2. Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt

3. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

4. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải

5. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

Nội dung cụ thể của từng quy trình xem các phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mục II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 tại Quyết định số 862/QĐ-UBNDstatus2 ngày 11/3/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5570

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?