LuatVietnam

blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu

Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để xác nhận thành phần hồ sơ thủ tục hành chính (169 trang)
Posted: 10/5/2023 10:09:41 AM | Latest updated: 12/5/2023 2:33:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5696
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngân hàng đã được gỡ bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Cấp Giấy phép đối với trường hợp chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô

2. Cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH hai thành viên trở lên

3. Cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty TNHH một thành viên

4. Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

5. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng TNHH

6. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

7. Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

8. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bổ sung nội dung các thủ tục hành chính tại các Quyết định sau:

- Thủ tục hành chính có mã thủ tục là 1.001773, 1.001796, 1.001815 đã công bố tại Quyết định số 394/QĐ-NHNN ngày 14/3/2018;

- Thủ tục hành chính có mã thủ tục là 2.001246 đã công bố tại Quyết định số 2575/QĐ-NHNNstatus2 ngày 25/12/2018;

- Thủ tục hành chính có mã thủ tục là 2.000438, 2.000487 đã công bố tại Quyết định số 357/QĐ-NHNNstatus2 ngày 01/3/2019;

- Thủ tục hành chính có mã thủ tục là 2.001242 đã công bố tại Quyết định số 119/QĐ-NHNN ngày 27/01/2022;

- Thủ tục hành chính có mã thủ tục là 2.000055 đã công bố tại Quyết định số 258/QĐ-NHNNstatus2 ngày 01/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5696

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023
light-check Nâng mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo NHNN từ 300 lên 400 triệu đồng English attachment
blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng