LuatVietnam

red-check 08 trường hợp được coi là KCB đúng tuyến English attachment

Thông tư số 30/2020/TT-BYTstatus2 ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (14 trang)
Posted: 4/1/2021 8:24:29 AM | Latest updated: 16/3/2022 11:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5123 | Vietlaw: 511
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn xác định các trường hợp KCB đúng tuyến; việc chuyển đổi mức hưởng BHYT; mức giảm trừ BHYT đối với hộ gia đình; mức hưởng BHYT đối với trẻ sơ sinh, người hiến bộ phận cơ thể; chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng...

Theo đó, chỉ 08 trường hợp sau đây mới được coi là KCB đúng tuyến:

1. KCB tại nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT;

2. KCB tại các bệnh viện quận/huyện, xã, phòng khám đa khoa... trong cùng tỉnh với nơi đăng ký ban đầu;

3. Cấp cứu tại bệnh viện bất kỳ trên toàn quốc;

4. Chuyển tuyến KCB theo đúng quy định;

5. KCB ở địa phương đi công tác, làm việc lưu động, học tập, tạm trú... tại bệnh viện cùng tuyến hoặc tương đương với nơi đăng ký ban đầu;

6. Tái khám tại bệnh viện được chuyển tuyến đến;

7. Phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể;

8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Những trường hợp khác không được đề cập ở trên sẽ bị coi là KCB trái tuyến.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021 và thay thế Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYTstatus2 ngày 10/6/2019.

Về mức hưởng BHYT khi KCB đúng tuyến, tham khảo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 .
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư này tại Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5123

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT30_31122020BYT[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 4)