LuatVietnam

blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội (60 trang)
Posted: 23/5/2023 9:26:38 AM | Latest updated: 23/5/2023 11:32:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5704
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 123 thủ tục sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công thương TP. Hà Nội, bao gồm các lĩnh vực: Kinh doanh khí, Lưu thông hàng hóa trong nước, Dịch vụ thương mại, An toàn thực phẩm, Thương mại quốc tế, Xúc tiến thương mại, Quản lý cạnh tranh, Điện, Công nghiệp địa phương, Công nghiệp hỗ trợ, Vật liệu nổ...

Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019, Quyết định số 1902/QĐ-UBNDstatus1 ngày 11/5/2020, Quyết định số 5615/QĐ-UBNDstatus1 ngày 17/12/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5704

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Thủ tục hành chính

blue-check Thủ tướng yêu cầu các Bộ cắt giảm thêm ít nhất 20% số TTHC trước 30/9/2023
blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC