LuatVietnam

blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (78 trang)
Posted: 16/3/2023 8:49:51 AM | Latest updated: 16/3/2023 2:44:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5660
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới 13 quy trình thủ tục đã được tái cấu trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. HCM, gồm:

1. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN

2. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

3. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

4. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

5. Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

6. Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

7. Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ- Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

8. Khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế

9. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế)

10. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành

11. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

12. Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

13. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình số 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 21 và 22 tại Quyết định số 1289/QĐ-UBNDstatus2 ngày 15/4/2020; Quy trình số 02 tại Quyết định số 2018/QĐ-UBNDstatus2 ngày 03/6/2021; Quy trình số 01, 03 tại Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 10/9/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5660

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN