LuatVietnam

blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội

Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội (168 trang)
Posted: 14/4/2023 11:30:27 AM | Latest updated: 16/4/2023 5:41:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5679
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới 16 quy trình giải quyết thủ tục trong các lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Thú y, Lâm nghiệp, Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng nông sản trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

3. Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật

4. Cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

6. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

7. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường

8. Xác nhận Bảng kê lâm sản

9. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

10. Phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế

11. Phê duyệt dự toán, thiết kế Phương án trồng rừng thay thế đối với trường hợp chủ dự án không tự trồng rừng thay thế

12. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

13. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

14. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

16. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy trình nội bộ số: 09, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 65, 66, 71, 81 tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBNDstatus2 ngày 13/5/2022; số 30, 39, 43, 47, 48, 49 tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định số 593/QĐ-UBNDstatus2 ngày 30/1/2023; số 05 tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-UBNDstatus2 ngày 28/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5679

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Thủ tướng yêu cầu các Bộ cắt giảm thêm ít nhất 20% số TTHC trước 30/9/2023
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trực tuyến toàn trình tại Tp. HCM từ 2023-2024
blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội