LuatVietnam

blue-check 17 thủ tục sửa đổi về cấp phép thăm dò và khai thác nước

Quyết định số 1235/QĐ-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (259 trang)
Posted: 22/5/2023 9:14:03 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:21:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5707
LuatVietnam

Quyết định này công bố kèm hướng dẫn 17 thủ tục hành chính sửa đổi về cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước và cấp giấy phép hành nghề khoan nước căn cứ theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP và Nghị định số 22/2023/NĐ-CP .

Nội dung cụ thể xem Phần I, Phần II Danh mục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 29/3/2016; Quyết định số 4044/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 30/12/2022 và Quyết định số 438/QĐ-BTNMTstatus2 ngày 01/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5707

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Thủ tục đăng ký khai thác nước và hành nghề khoan nước tại Tp. Hà Nội từ 23/5/2023
blue-check 17 thủ tục sửa đổi về cấp phép thăm dò và khai thác nước
blue-check Chuyển nhượng quyền khai thác mỏ có phải nộp thuế GTGT?
blue-check Định hướng và chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030
blue-check Lưu ý các trường hợp khai thác nước phải đăng ký hoặc xin giấy phép từ 20/3/2023
blue-check Quy định khung về sử dụng tài nguyên nước English attachment
blue-check Khoáng sản xuất khẩu phải có chứng từ nguồn gốc mới được thông quan
blue-check Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản sau khi giấy phép khai thác hết hạn
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Khoáng sản còn tồn sau ngày giấy phép khai thác hết hiệu lực có được xuất khẩu?
blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
blue-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment