LuatVietnam

blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền

Tổng hợp và giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (10 trang)
Posted: 31/3/2023 3:10:33 PM | Latest updated: 4/4/2023 11:18:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680
LuatVietnam

Tài liệu này tổng hợp 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM liên quan đến việc sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền, gồm:

1. Lộ trình triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền tại TP. HCM?

2. Nếu sử dụng phần mềm bán hàng nhưng không cài vào máy POS thì có được xem là máy tính tiền không? Khi sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền thì có phải đầu tư thêm máy tính tiền không?

3. Đối tượng nào phải sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền?

4. Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm bán hàng tích hợp trong máy tính có kết nối với hệ thống HĐĐT của nhà cung cấp phần mềm, khi bán hàng sẽ xuất phiếu tính tiền cho khách và chuyển dữ liệu về phần mềm HĐĐT để kế toán xuất hóa đơn thì có thuộc diện phải chuyển đổi sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền không?

5. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chuẩn bị và lưu ý những gì để áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền?

6. Việc đăng ký sử dụng HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền có dễ không?

7. Doanh nghiệp liên hệ bộ phận nào của cơ quan thuế để chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền?

8. Đối với các quán cafe, có thể lập phiếu tính tiền trước, xuất HĐĐT cho người mua sau được không?

9. Nếu phát hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền bị sai sót trước khi gửi dữ liệu đến cơ quan thuế thì có được điều chỉnh trực tiếp trên hóa đơn hay không? Nếu không được thì xử lý như thế nào?

10. Người bán được lợi ích gì khi chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền? Có khác gì so với việc xuất phiếu tính tiền truyền thống?

11. Nghiệp vụ trả hàng, hủy, điều chỉnh khi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có khác với hóa đơn có mã?

12. Có bắt buộc phải áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền hay không, nếu chưa kịp thời chuẩn bị thì có ảnh hưởng gì không?

13. Vì sao doanh nghiệp phải chuyển đổi áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền?

14. Người mua được lợi ích gì khi nhận HĐĐT có mã khởi tạo từ máy tính tiền?

15. Nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì bị xử phạt như thế nào?

16. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề thì có phải áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền cho tất cả ngành nghề kinh doanh, hay chỉ áp dụng cho những ngành nghề thuộc diện bắt buộc?

17. Doanh nghiệp có được tự điều chỉnh thông tin hóa đơn nếu phát hiện sai, sót trước khi gửi dữ liệu đến cơ quan thuế?

18. Doanh nghiệp đã sử dụng tem, vé, thẻ điện tử thi khi sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền cần lưu ý những gì? Ký hiệu, mẫu số có chuyển đổi theo quy định của HĐĐT từ máy tính tiền hay không?

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Cách lập hóa đơn điện tử trong thời gian bị cưỡng chế
blue-check Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng
blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Các lưu ý khi điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn điện tử
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023