LuatVietnam

blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM

Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (361 trang)
Posted: 28/9/2022 8:52:31 AM | Latest updated: 28/9/2022 11:05:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5549
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 31 quy trình giải quyết thủ tục của Sở Giao thông vận tải TP. HCM trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải thủy nội địa và hàng hải.

Trong đó bao gồm:

- 10 thủ tục về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư công.

- 14 thủ tục về công bố vùng nước cảng thủy nội địa, cấp phép ra vào cảng thủy nội địa.

- 7 thủ tục về cấp phép tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hoạt động tuyến nội địa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5549

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check 34 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư và lao động thực hiện tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM
blue-check Các chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến của ngành Thuế
blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)
blue-check Sẽ thiết lập thương hiệu cho Bộ phận một cửa