LuatVietnam

blue-check 48 thủ tục mới về cấp phép đầu tư và lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (402 trang)
Posted: 28/4/2023 9:02:48 AM | Latest updated: 28/4/2023 2:08:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5689
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới 48 quy trình thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, áp dụng kể từ ngày 25/4/2023.

Bao gồm thủ tục thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, Công thương, Quản lý lao động, Hoạt động xây dựng và Môi trường.

Nội dung cụ thể xem tại các Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 20/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5689

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check 20 thủ tục về cấp phép đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check 48 thủ tục mới về cấp phép đầu tư và lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
blue-check Dự án cấp phép trước khi thay đổi địa bàn ưu đãi có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?
blue-check Tăng vốn cho dự án có tiếp tục được ưu đãi thuế?
blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới nếu dự án đã đăng ký thuế English attachment
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội