LuatVietnam

Lược đồ | Ân hạn thuế 2023

Tổng số 3 bản ghi | Cập nhật đến: 2-May-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 14/4/2023 Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
(Nghị định số 12/2023/NĐ-CP)

Nghị định này ban hành chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023, bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất. Read more

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định này sẽ được gia hạn nộp thuế năm 2023.

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế phát sinh từ tháng 3 - tháng 8/2023 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng) và số thuế của quý I, quý II năm 2023 (đối với trường hợp khai thuế theo quý). Thời gian ân hạn từ 3 đến 6 tháng. Chi tiết xem khoản 1 Điều 4.

Đối với thuế TNDN, được ân hạn số thuế tạm nộp của quý I và quý II năm 2023 trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định.

Đối với tiền thuê đất, được gia hạn 50% số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2023 trong thời gian là 6 tháng (từ ngày 31/5/2023 đến 30/11/2023).

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh, được gia hạn đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp của năm 2023 đến ngày 30/12/2023.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 2/5/2023 Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
(Hướng dẫn số HD:12/2023/NĐ-CP)

Liên quan đến chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023 theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau: Read more

- Doanh nghiệp tự xác định và chịu trách nhiệm về việc xác định thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023.

- Hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2023 là ngày 30/9/2023. Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung thuế của kỳ tính thuế được gia hạn trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế khai bổ sung cũng được xét gia hạn.

- Cơ quan thuế sẽ không gửi thông báo phản hồi về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sẽ gửi thông báo trong trường hợp doanh nghiệp không được gia hạn.

- Doanh nghiệp không bị tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian gia hạn; tuy nhiên, trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bị phát hiện không thuộc đối tượng gia hạn thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp.

- Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT, khi làm thủ tục thanh toán với KBNN phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn hoặc giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu.

blue-check 14/4/2023 Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
(Công điện số 02/CĐ-TCT)

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh phổ biến cho doanh nghiệp biết về chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Read more

Theo đó, năm 2023, doanh nghiệp sẽ được ân hạn nộp các loại thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất như sau:

- Gia hạn thuế GTGT: 6 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh từ tháng 3 - tháng 5 và quý I/2023; 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2023; 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8.

- Gia hạn thuế TNDN: 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2023.

- Gia hạn tiền thuê đất: 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2023.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh, được gia hạn nộp đến ngày 30/12/2023 đối với toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh năm 2023.

Doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn (một lần cho toàn bộ các kỳ tính thuế được gia hạn) cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý). Trường hợp gửi riêng Giấy đề nghị gia hạn thuế thì nộp chậm nhất ngày 30/9/2023.

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 29-May-2023
Tiêm vắc xin 19-May-2023
Suất vốn đầu tư 19-May-2023
Phòng chống dịch 15-May-2023
Điều chỉnh hóa đơn 10-May-2023
Ân hạn thuế 2023 2-May-2023
Thời điểm lập hóa đơn 6-Apr-2023
Điện mặt trời 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Khí tượng thủy văn 2-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020