LuatVietnam

Bác sĩ đa khoa có cần học định hướng chuyên khoa?

Cập nhật 14/11/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Hữu Giàu (Cần Thơ)
Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì cần học định hướng chuyên khoa nội không?

luat Bộ Y tế:

Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa nội muốn học lên chuyên khoa cấp I thì không cần học định hướng chuyên khoa nội.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm