LuatVietnam

light-check Bãi bỏ 05 văn bản trong lĩnh vực y tế về thử lâm sàng, hàm lượng Melamine và tổ chức hội thảo y tế

Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành (3 trang)
Posted: 8/12/2022 8:30:51 AM | Latest updated: 13/12/2022 2:14:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5597
LuatVietnam

Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành gồm:

1. Quyết định số 36/2006/QĐ-BYTstatus3 ngày 14/11/2006 Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế

2. Quyết định số 19/2008/QĐ-BYTstatus3 ngày 30/5/2008

3. Quyết định số 38/2008/QĐ-BYTstatus3 ngày 11/12/2008 về giới hạn tối đa hàm lượng Melamine trong thực phẩm

4. Thông tư số 09/2013/TT-BYTstatus3 ngày 29/03/2013 về thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

5. Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMTstatus3 ngày 22/12/2014 ban hành quy chế phối hợp liên ngành quản lý nhà nước về BVMT trong cơ sở y tế

Bãi bỏ Điều 9 và cụm từ “và cập nhật Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc hiếm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định" tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 26/2019/TT-BYTstatus2 ngày 30/8/2019; Bãi bỏ Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYTstatus2 ngày 10/7/2020.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5597

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Y tế

light-check Thẩm quyền và trình tự làm việc của Hội đồng giám định y khoa
blue-check Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế có được ưu đãi thuế?
light-check Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023
light-check Cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh English attachment
blue-check Chuẩn năng lực nghề nghiệp Hộ sinh Việt Nam
blue-check Chuẩn năng lực nghề nghiệp Điều dưỡng Việt Nam
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Adeno ở trẻ em
blue-check Các lưu ý khi kê đơn thuốc
blue-check Bãi bỏ 05 văn bản trong lĩnh vực y tế về thử lâm sàng, hàm lượng Melamine và tổ chức hội thảo y tế
blue-check Thay mới Định mức sử dụng máy móc chuyên dùng của các bệnh viện công tại TP. HCM
light-check Thay mới 37 Quy trình về giám định ADN, thương tật và xâm hại tình dục
blue-check Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Hà Nội)
blue-check Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022
blue-check Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam
blue-check Đậu mùa khỉ được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B
blue-check Sắp sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế English attachment
blue-check Lộ trình phát triển các nền tảng số y tế đến năm 2025
blue-check Giải đáp các vướng mắc về nhập khẩu thiết bị y tế English attachment
blue-check Sẽ sửa đổi nhiều Nghị định, Thông tư về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế
blue-check Hướng dẫn khám và điều trị bệnh béo phì