LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 77/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTCstatus1 ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (2 trang)
Posted: 28/12/2022 7:33:24 AM | Latest updated: 28/12/2022 6:51:47 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Các mẫu biểu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ban hành tại Thông tư số 90/2020/TT-BTCstatus1 sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày 26/12/2022.

Thay vào đó, các biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ áp dụng theo các biểu mẫu ban hành tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP .

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
light-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS