LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ thủ tục cấp phép lưu hành khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19

Quyết định số 2304/QĐ-BYT ngày 25/5/2023 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách (2 trang)
Posted: 26/5/2023 11:03:36 AM | Latest updated: 28/5/2023 5:07:27 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ 05 thủ tục về đăng ký lưu hành khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19 được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BYT và công bố tại Quyết định số 4034/QĐ-BYT ngày 21/8/2021, gồm:

1. Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19

2. Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp tại Việt Nam)

3. Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm cả vắc xin chuyển giao công nghệ, đóng gói thứ cấp)

4. Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 chuyển giao công nghệ

5. Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 đóng gói thứ cấp đối với vắc xin chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc có giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu