LuatVietnam

light-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký Đề án đào tạo đại học chất lượng cao

Quyết định số 2231/QĐ-BGDĐT ngày 3/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (3 trang)
Posted: 4/8/2023 7:39:04 AM | Latest updated: 4/8/2023 8:55:40 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ kể từ ngày 1/12/2023 đối với thủ tục Đăng ký Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học hướng dẫn tại Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021.

Việc bãi bỏ thủ tục này được căn cứ theo quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu