LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ thủ tục khai báo cơ sở kinh doanh photocopy

Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 9/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (38 trang)
Posted: 26/12/2022 2:19:32 PM | Latest updated: 27/12/2022 9:17:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613
LuatVietnam

Các thủ tục được sửa đổi tại Quyết định này bao gồm:

- Cấp giấy phép hoạt động in;

- Cấp lại giấy phép hoạt động in;

- Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Khai báo nhập khẩu thiết bị in;

Các thủ tục được bãi bỏ bao gồm:

- Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu;

- Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu;

- Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

- Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục nêu trên được căn cứ theo quy định tại Nghị định 72/2022/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 16/8/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quảng cáo - Xuất bản

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài
blue-check Về thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống
blue-check Thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in chưa được triển khai trực tuyến từ 1/1/2023
blue-check Bãi bỏ thủ tục khai báo cơ sở kinh doanh photocopy
blue-check Hoạt động xuất bản lịch không được ưu đãi thuế TNDN
blue-check Sửa đổi điều kiện hoạt động cơ sở in, photocopy English attachment
blue-check Quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng vẫn đang bị kiểm soát chặt chẽ
blue-check Lắp bảng quảng cáo kết hợp tuyên truyền chính sách xã hội có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Dịch vụ lắp biển quảng cáo được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho thuê chỗ đặt quảng cáo không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sẽ tiếp tục siết chặt các quảng cáo thuốc sai sự thật
blue-check Bộ Thông tin sẽ tiếp tục mạnh tay xử phạt quảng cáo sai sự thật
blue-check Sẽ bổ sung các quy định quản lý đối với các dịch vụ trên nền tảng số
blue-check Các tiêu chí nhận diện các trang thông tin, mạng xã hội gây hiểu nhầm là báo English attachment
blue-check Bộ TTTT sẽ mạnh tay xử lý các quảng cáo online thiếu trung thực
blue-check Dịch vụ quảng cáo có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày English attachment
blue-check Kinh doanh xuất bản phẩm trực tuyến không được giảm 30% thuế GTGT
blue-check Gia hạn hiệu lực của thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
blue-check In ấn sách báo có được miễn thuế GTGT?