LuatVietnam

blue-check Bán bảo hiểm cho các công trình ngoài tỉnh có phải kê khai và phân bổ thuế GTGT?

Công văn số 24872/CTHN-TTHT ngày 20/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai mẫu 05/GTGT (2 trang)
Posted: 21/4/2023 12:38:11 PM | Latest updated: 23/4/2023 5:57:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5684
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình tại các tỉnh không phải là hoạt động xây dựng theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải khai, nộp thuế GTGT theo tờ khai mẫu số 05/GTGT tại địa phương cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5684

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

blue-check Điều kiện kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô
blue-check Bán bảo hiểm cho các công trình ngoài tỉnh có phải kê khai và phân bổ thuế GTGT?
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm xe máy
blue-check Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thi cấp chứng chỉ về bảo hiểm
blue-check Quy chế quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp các loại chứng chỉ bảo hiểm và đại lý bảo hiểm English attachment
blue-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
blue-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Đại lý bảo hiểm tự hỗ trợ giá cho khách hàng sẽ không được hạch toán chi phí
blue-check Hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng là cá nhân được lập biên bản thay hóa đơn
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Đại lý bảo hiểm phải nộp thuế GTGT khi nhận tiền hỗ trợ theo doanh số