LuatVietnam

blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế

Công văn số 53415/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (3 trang)
Posted: 10/11/2022 10:53:25 AM | Latest updated: 14/11/2022 9:35:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải chịu thuế với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Công ty nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ số thuế này trước khi thanh toán tiền cho cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ thuế (nếu cá nhân yêu cầu) theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu
blue-check Bán chứng khoán của cá nhân phải trích nộp 0,1% thuế
blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Phương án kiểm tra việc tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần English attachment
blue-check Thay mới Quy chế sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh
blue-check Sửa đổi Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment