LuatVietnam

blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?

Công văn số 33229/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (2 trang)
Posted: 21/7/2022 1:38:03 PM | Latest updated: 25/7/2022 8:57:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Theo đó, khi Công ty cung ứng hàng hóa, dịch vụ không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3) thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
light-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
blue-check Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra
blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng "Yến mạch cán mảnh" không được miễn thuế GTGT
blue-check Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
blue-check Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Doanh nghiệp tự xác định khối lượng xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 để tính giảm thuế GTGT
blue-check Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu đã được TCHQ hướng dẫn rõ
blue-check Hạng mục xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Loại hàng hóa nào được và không được giảm 2% thuế GTGT?