LuatVietnam

blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?

Công văn số 33229/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (2 trang)
Posted: 21/7/2022 1:38:03 PM | Latest updated: 25/7/2022 8:57:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Theo đó, khi Công ty cung ứng hàng hóa, dịch vụ không phải khai nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (trừ trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3) thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?