LuatVietnam

blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment

Công văn số 2470/BXD-QLN ngày 6/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (1 trang)
Posted: 13/7/2022 8:53:23 AM | Latest updated: 26/7/2022 9:08:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 54, Điều 55 Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13status2 và Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án BĐS có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình hình thành trong tương lai nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Tuy nhiên, Luật kinh doanh BĐS không có quy định bắt buộc chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê mua nhà, công trình hình thành trong tương lai phải nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng cấp văn bản công nhận nhà, công trình đó đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Về hợp đồng bán, cho thuê mua nhà, công trình, áp dụng theo Mẫu số 04 ban hành kèm Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2470-07072022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
light-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế
blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị
blue-check 03 hình thức lựa chọn chủ dự án nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở English attachment