LuatVietnam

blue-check Bán nhà ở xã hội cho chi nhánh có được áp dụng thuế GTGT 5%?

Công văn số 3087/TCT-CS ngày 24/7/2023 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT (1 trang)
Posted: 18/8/2023 10:59:08 AM | Latest updated: 21/8/2023 5:56:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 16 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hoạt động bán, cho thuê nhà ở xã hội chỉ được áp dụng thuế suất GTGT 5% nếu đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, giá bán, đối tượng, điều kiện được mua, thuê nhà ở xã hội.

Theo đó, trường hợp Công ty bán căn hộ nhà ở xã hội cho Chi nhánh, không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 thì không được áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu