LuatVietnam

Bán phân bón và thuốc trừ sâu phải có giấy phép

Cập nhật 13/7/2022 | Đăng tải: LVN.5496

hoi Ngọc Bích (Hà Nam)
Tôi muốn có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc trừ sâu, phân bón, vậy tôi phải đăng ký học ở đâu, hồ sơ gồm những gì? Hiện nay có mở lớp đó không và có dạy trực tuyến không?

luat Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Về Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Điều 4 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được quy định Khoản 2, Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT;

- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 82 Thông tư số 21/2015/TT BNNPTNT thì Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Căn cứ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Về Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón: Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 42 Luật Trồng trọt.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón được quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP.

- Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 42 Luật Trồng trọt.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật/Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Phân bón

otvet Bán phân bón và thuốc trừ sâu phải có giấy phép
otvet Đóng gói phân bón cũng được xem là sản xuất phân bón
otvet Phân bón nhập mẫu vẫn phải kiểm tra chất lượng
otvet Phân bón nhập khẩu phải kiểm định chất lượng
otvet Nhập khẩu phân bón làm nguyên liệu sản xuất phải xin giấy phép
otvet Phân bón công bố hợp quy theo quy định cũ có được lưu hành tiếp?
otvet Kinh doanh TN-TX phân bón có phải xin giấy phép?
otvet Phân bón dùng để sản xuất keo dán có phải kiểm tra chất lượng?
otvet Dây chuyền sản xuất phân bón có được miễn thuế GTGT?
otvet Nhập khẩu phân bón đã công bố hợp quy được miễn giấy phép
otvet Phân bón nhập khẩu để SXXK có được hoàn thuế?
otvet Nhập khẩu phân gia cầm có phải xin giấy phép?
otvet Xác định phân bón chịu thuế xuất khẩu 5% như thế nào?
otvet Phân bón đã công bố hợp quy được miễn giấy phép nhập khẩu
otvet Nhập khẩu chất khoáng bón cây trồng có phải xin giấy phép?
otvet Phân bón nhập khẩu, trường hợp nào được miễn giấy phép?
otvet Nhập khẩu phân bón thuộc Danh mục được phép lưu hành không phải xin giấy phép
otvet Nhập khẩu phân bón để sản xuất mỹ phẩm, phải xin giấy phép của cơ quan nào?
otvet Nguyên liệu sản xuất phân bón, trường hợp nào phải xin giấy phép nhập khẩu?
otvet Phân bón mua vào trước năm 2015 vẫn được khấu trừ thuế