LuatVietnam

Bán phế phẩm của hàng SXXK tại nội địa phải nộp những loại thuế nào?

Cập nhật 2/10/2018 | Đăng tải: LVN.5584

hoi Nguyễn Thị Phượng
Theo Điều 71 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 "Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.", sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015:
"1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này."
Theo như Thông tư 39 thì không còn phế liệu trong và ngoài định mức. Vậy kính mong tổ tư vấn trả lời một số vướng mắc sau:
1. Tất cả phế liệu phế phẩm trong và ngoài định mức khi bán tiêu thụ nội địa sẽ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan hay cơ quan thuế nội địa? Trị giá tính thuế cho phế liệu, phế phẩm là trị giá mua ban đầu hay trị giá bán phế liệu, phế phẩm?
2. Khi nào doanh nghiệp cần làm thông báo về việc tiêu thụ phế liệu, phế phẩm tới cơ quan hải quan?

luat Bộ phận tư vấn:
Căn cứ khoản 49 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 71 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC) quy định thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa, phế thải như sau:

“Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phục lục IIa ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này. Doanh nghiệp không phải đăng ký tờ khai hải quan mới khi bán, tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu (không thay đổi mục đích sử dụng).

- Về trị giá tính thuế cho phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu thì Phòng Trị giá hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại  điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Xem thêm

Thuế XNK

otvet Nguyên liệu NSXXK có chịu thuế chống bán phá giá?
otvet Hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan có được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt?
otvet DNCX được miễn thuế xuất khẩu khi bán phế liệu vào nội địa
otvet Hàng nhập khẩu chuyển tiếp qua nước thứ ba có được hưởng ưu đãi theo Hiệp định RCEP?
otvet Hàng mượn hoàn toàn miễn phí có bị tính thuế nhập khẩu?
otvet Việt Nam chưa áp dụng thuế FTA với hàng xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ
otvet Hàng nhập khẩu từ Châu Âu được hưởng thuế MFN
otvet Thuế suất CPTPP được áp dụng ngay từ 14/1/2019
otvet Thiết kế bản vẽ qua mạng được miễn thuế xuất khẩu
otvet Hàng chuyển giao tại chỗ trong nội địa không được hưởng thuế ATIGA
otvet Phí sửa chữa hàng ở nước ngoài phải chịu thuế nhập khẩu
otvet Hàng nhập khẩu từ Mỹ được hưởng thuế MFN
otvet Thuế suất thông thường (không MFN) được xác định như thế nào?
otvet Hàng nhập khẩu từ Brazil và Mỹ đều được hưởng thuế MFN
otvet Nhập khẩu máy lọc nước từ Hàn Quốc có được hưởng thuế VKFTA?
otvet Khai xuất xứ ''Unknown'' phải áp dụng Biểu thuế thông thường
otvet Bán phế phẩm của hàng SXXK tại nội địa phải nộp những loại thuế nào?
otvet Phụ tùng máy nén chịu thuế NK bao nhiêu?
otvet Công ty thương mại trong nước có được ưu đãi thuế xuất khẩu?
otvet Nguyên liệu chuyển tiêu thụ nội địa phải truy nộp thuế NK theo giá bán