LuatVietnam

blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu? English attachment

Công văn số 3574/BTP-HTQTCT ngày 23/9/2022 của Bộ Tư pháp về thời hạn sử dụng và giá trị pháp lý của bản sao chứng thực từ bản chính (1 trang)
Posted: 27/9/2022 10:30:40 AM | Latest updated: 4/10/2022 9:10:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5546
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay thế bản chính trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Ngoài ra, Bộ Tư pháp lưu lý, pháp luật chứng thực hiện nay không có quy định về thời hạn sử dụng của bản sao chứng thực từ bản chính.

Tuy nhiên, trường hợp bản chính có sự thay đổi thông tin thì bản sao đã được chứng thực trước đó không có giá trị sử dụng thay cho bản chính hiện tại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5546

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3574-23092022BTP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Định hướng sửa đổi các Luật Công chứng, Dược và Khoáng sản
blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu? English attachment
blue-check "Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung" phải chứng thực như hợp đồng, giao dịch English attachment
blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment
blue-check Chỉ Công chứng viên mới được quyền công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Những giấy tờ thông thường vẫn có thể yêu cầu chứng thực bản dịch
blue-check Tờ khai quan hệ thừa kế có thể chứng thực chữ ký
blue-check Bản sao hộ chiếu phải có đủ các trang thị thực English attachment