LuatVietnam

Bán thanh lý vào nội địa, DNCX phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng

Cập nhật 19/8/2022 | Đăng tải: LVN.5524

hoi Công Ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation
Công ty chúng tôi là DNCX, ngụ tại Khu Công nghệ cao, TP HCM. Do dịch Covid-19, đơn hàng giảm/hủy. Công ty chúng tôi có một số bán thành phẩm (chưa phải là sàn phẩm hoàn chỉnh) được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu E11/ E15.
Để giảm thiểu chi phí do hủy đơn hàng, các 'bán thành phẩm' này công ty chúng tôi không tiếp tục sản xuất ra thành phẩm hoàn chỉnh, vì thành phẩm hoàn chỉnh của Model này đã hủy. Nay công ty chúng tôi muốn bán thanh lý 'bán thành phẩm' này lại cho một doanh nghiệp nội địa khác. Kính mong quý cơ quan Hải quan tư vấn giúp công ty chúng tôi quy trình, thủ tục, chính sách với trường hợp trên. Công ty chúng tôi có được phép thanh lý bán lượng 'bán thành phẩm' nêu trên không?
1/ Công ty chúng tôi có phải chuyển mục đích sử dụng cho lượng 'bán thành phẩm' nêu trên?
2/ Sau khi chuyển mục đích sử dụng và đóng thuế đầy đủ, thì thủ tục bán cho Doanh nghiệp nội địa tiếp theo sẽ phải làm như nào?
2.a/ Chúng tôi có cần mở TKHQ XK-TC và DN nội địa có cần mở TKNK-TC hay không?
2.a/ Trong trường hợp không cần làm thủ tục Hải quan XNK-TC, thì công ty chúng tôi xuất bán bằng hóa đơn VAT 0% được không?

luat Bộ phận tư vấn:

Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải sử dụng đúng với mục đích sản xuất. Trường hợp không sử dụng để sản xuất thì phải thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).

Thủ tục hải quan thanh lý hàng hóa của DNCX được quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). 

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet DNCX được miễn khai hải quan khi mua hàng từ nội địa nếu chấp nhận nộp thuế
otvet Bán thanh lý vào nội địa, DNCX phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Hàng hóa tài trợ chống dịch có được miễn thuế XNK?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?
otvet Thủ tục khai hải quan khi DNCX thuê gia công sản phẩm ở nước ngoài
otvet DNCX có được phép bán chất thải nguy hại vào nội địa?