LuatVietnam

blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 3/2023 tại TP. HCM

Thông báo số 4442/TB-SXD-VLXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3/2023 (20 trang)
Posted: 13/4/2023 2:19:47 PM | Latest updated: 13/4/2023 10:32:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5679
LuatVietnam

Văn bản này công bố Bảng giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM trong tháng 3/2023, được xác định theo giá niêm yết của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đồng thời có tham khảo giá thị trường, chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có).

Bảng giá này được dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn TP. HCM, không dùng để thanh quyết toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5679

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check Tổng cục Hải quan sẽ giữ thẩm quyền kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 3/2023 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM trong tháng 1/2023
blue-check Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố hợp quy VLXD tại Tp. HCM English attachment
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 12/2022 tại Tp. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tháng 10/2022 tại TP. HCM
blue-check Các yêu cầu đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý III/2022 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo về độ dẻo trong thiết kế kháng chấn công trình
blue-check "Tấm thạch cao tiêu âm" không phải công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
blue-check Về kỹ thuật san lắp công trình bằng tro, xỉ nhiệt điện
blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng