LuatVietnam

blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tháng 10/2022 tại TP. HCM

Thông báo số 14995/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2022 (17 trang)
Posted: 4/11/2022 2:59:24 PM | Latest updated: 7/11/2022 8:34:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5574
LuatVietnam

Sở Xây dựng TP. HCM công bố kèm theo Thông báo này Bảng giá vật tư xây dựng trong tháng 10/2022 để các chủ đầu tư tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các nhóm vật tư được công bố giá theo thứ tự gồm:

1. Thép xây dựng

2. Xi măng

3. Vữa

4. Dây, cáp điện

5. Ống cống, cọc bê tông

6. Vật liệu lợp

7. Gạch không nung

8. Vật liệu ốp lát

9. Đá

10. Cát

11. Coffa

12. Bê tông nhựa nóng

13. Nhựa đường nhũ tương

14. Bê tông thương phẩm (bê tông trộn sẵn)

15. Trụ đèn

16. Vải địa kỹ thuật

17. Rọ đá

18. Sơn, bột bã các loại

19. Tấm thạch cao

20. Ống nhựa

'21. Bóng đèn và phụ kiện điện

22. Cửa

23. Kính xây dựng

24. Màng phản quang

25. Vật liệu và cấu kiện khác

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5574

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tháng 10/2022 tại TP. HCM
blue-check Các yêu cầu đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý III/2022 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo về độ dẻo trong thiết kế kháng chấn công trình
blue-check "Tấm thạch cao tiêu âm" không phải công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
blue-check Về kỹ thuật san lắp công trình bằng tro, xỉ nhiệt điện
blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng
blue-check Đá xây dựng phải chứng nhận hợp quy
blue-check Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy VLXD (tại TP. HCM)
blue-check Các yêu cầu khi đầu tư nhà máy sản xuất gạch ốp lát English attachment
blue-check Giải thích về tường bê tông đạt giới hạn chịu lửa
blue-check Đề xuất cho nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để thông quan nhanh VLXD nhập khẩu