LuatVietnam

blue-check Bảng mã vật tư y tế áp dụng trong thanh toán BHYT (cập nhật đợt 3)

Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 5/7/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 3) (19 trang)
Posted: 6/7/2022 9:26:25 AM | Latest updated: 14/7/2022 2:35:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5494
LuatVietnam

Quyết định cập nhật đợt 3 Bảng mã vật tư y tế áp dụng trong thanh toán BHYT, bao gồm:

1. Bổ sung mới 647 mã hãng sản xuất vật tư y tế (xem Phụ lục 1)

2. Bổ sung, cập nhật 24 nước sản xuất đã có mã hãng sản xuất vật tư y tế (xem Phụ lục 2)

3. Đính chính tên 02 hãng sản xuất vật tư y tế đã được cấp mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYTstatus2 và Quyết định số 637/QĐ-BYT (đợt 2) (xem Phụ lục 3).

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật tư y tế,... có trách nhiệm cập nhật tên, nước sản xuất và mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định này để thực hiện khai báo mã vật tư y tế đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5494

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

light-check Quy trình cấp trực tuyến thẻ BHYT hộ gia đình
blue-check Danh sách các bệnh viện tại TP. HCM nhận đăng ký bổ sung thẻ BHYT gia đình trong quý 4/2022
blue-check Mã vật tư y tế sẽ chính thức có hiệu lực ngay sau khi được cấp
blue-check Gỡ bỏ hướng dẫn thanh toán BHYT đối với chỉ định thuốc khác tờ hướng dẫn sử dụng
blue-check Danh sách bệnh viện tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 4/2022
blue-check Mức đóng BHYT HSSV năm học 2022 - 2023
blue-check Học sinh TP. HCM phải đóng BHYT năm học 2022-2023 trước 30/9/2022
blue-check 04 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngưng KCB BHYT từ quý 3/2022
blue-check Mức đóng BHYT của HSSV niên khóa 2022-2023
blue-check Bảng mã vật tư y tế áp dụng trong thanh toán BHYT (cập nhật đợt 3)
blue-check UBND phường/xã sẽ ngừng thu hộ BHXH, BHYT
blue-check Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc
blue-check Các bệnh viện được yêu cầu phải mua sắm đầy đủ, kịp thời thuốc BHYT
blue-check [Dự thảo] Luật BHYT mới
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu quý III/2022
blue-check Từ 15/5 đến 15/6/2022, thẻ BHYT bị mất hỏng được giải quyết cấp lại trong ngày
blue-check BHYT dừng thanh toán dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy mượn
blue-check Bộ Y tế nhắc nhở các bệnh viện không để thiếu thuốc BHYT
blue-check Danh mục 862 mã vật tư y tế dùng cho bảo hiểm y tế
blue-check Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT ban đầu quý 2/2022