LuatVietnam

Lược đồ | Bao bì nhựa

Tổng số 20 bản ghi | Cập nhật đến: 19-May-2022

Đây là loại sản phẩm thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường và đang có lộ trình loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng ở khâu tiêu dùng

CHÍNH SÁCH
blue-check 19/5/2022 Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
(Quyết định số 1667/QĐ-UBND)

Theo Kế hoạch này, TP. HCM sẽ hạn chế và tiến tới ngừng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân hủy theo lộ trình như sau: Xem thêm

- Đến năm 2023, tất cả các trung tâm thương mại, siêu thị phải sử dụng 100% bao bì thân thiện môi trường thay cho bao bì nhựa khó phân hủy; các tiểu thương tại chợ phải giảm sử dụng 65% và các khách sạn, khu du lịch phải giảm sử dụng 80% bao bì nhựa khó phân hủy.

- Đến năm 2025, các tiểu thương tại chợ phải giảm sử dụng 85% và các khách sạn, khu du lịch phải ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy.

- Đến năm 2030, Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng và ngừng sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa, trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy để đóng gói.

Chính quyền TP. HCM sẽ ban hành các chính sách để hạn chế sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy và ưu đãi cho hoạt động sản xuất, sử dụng bao bì thân thiện môi trường, đặc biệt sẽ tăng thuế BVMT đối với bao bì nhựa khó phân hủy và bổ sung thu thuế BVMT đối với bao bì nhựa dùng một lần.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 và Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 24/5/2021.

red-check 1/1/2019 Thuế bảo vệ môi trường: 50.000 đ/kg
(Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 )

Mức thuế này dành cho túi ni lông, áp dụng từ 1/1/2019. Trước đó, chỉ 40.000 đ/kg (Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12status1 )

blue-check 1/1/2012 Túi ni lông chịu thuế BVMT từ năm 2012
(Luật số 57/2010/QH12)

Các loại túi ni lông và bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen (còn gọi là túi xốp) sẽ phải chịu thuế bảo vệ môi trường từ 1/1/2012 Xem thêm

Thuế BVMT không tính theo tỷ lệ (%) của giá bán mà tính tuyệt đối trên số lượng. Ví dụ, mỗi kilogram túi nilong bán ra phải chịu thêm khoản thuế BVMT từ 30 - 50 ngàn đồng.

Loại thuế này cũng được xét hoàn thuế trong trường hợp hàng nhập khẩu (thuộc diện chịu thuế BVMT) đã tái xuất hoặc xăng dầu xuất bán cho tàu biển nước ngoài

blue-check 25/11/2021 100% siêu thị, TTTM tại Hà Nội sẽ phải sử dụng bao bì thân thiện môi trường
(Kế hoạch số 266/KH-UBND)

Theo kế hoạch này thì 100% siêu thị, trung tâm thương mại tại Tp. Hà Nội sẽ không sử dụng túi nilon khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các loại bao bì thân thiện với môi trường

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 2/10/2017 Sản xuất bao bì nhựa phải có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
(Thông tư số 38/2016/TT-BCTstatus2 )

Thông tư này quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa giai đoạn đến hết năm 2020 và t Xem thêm

Từ năm 2021-2025, ngành sản xuất bao bì nhựa sẽ phải có định mức tiêu hao năng lượng. Nếu vượt định mức tiêu hao sẽ phải thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Tham khảo Phụ lục:

1. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất nhựa (Phụ lục I).

2. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng về kỹ thuật công nghệ điển hình cho ngành nhựa (Phụ lục II).

blue-check 15/11/2012 Túi ni lông chỉ đánh thuế BVMT đối với loại có hình dạng túi English attachment
(Nghị định số 69/2012/NĐ-CP)

Túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, đáy túi, thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) và được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường. Xem thêm

Bao bì sử dụng cho việc đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói hàng hóa được miễn tính thuế BVMT, thay vì trước đây chỉ miễn tính thuế BVMT đối với bao bì (ni lông) đã đóng gói sẵn hàng hóa.

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/5/2012 Chai nhựa không chịu thuế BVMT
(Công văn số 3622/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 và Điều 8 Chương I Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 , việc tính thuế bảo vệ môi trường chỉ áp dụng đối với "túi ni lông", là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE. Xem thêm

Theo đó, "chai nhựa, hũ nhựa" cho dù được sản xuất từ các loại nhựa nêu trên vẫn không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

blue-check 8/5/2018 Nhập khẩu túi ni lông để đóng gói xuất khẩu được miễn thuế BVMT
(Công văn số 5235/BTC-CST)

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC, nguyên liệu nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu được miễn nộp thuế BVMT. Xem thêm

Ngoài ra, theo Điều 1 Thông tư 159/2012/TT-BTC, túi ni lông là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu túi ni lông để đóng gói (luồn) vào trong bao bì PP (bao bì PP do Công ty sản xuất ra) là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và được xuất khẩu ra nước ngoài thì khi nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm đều được miễn nộp thuế BVMT.

blue-check 4/1/2018 Túi ni lông dùng cho SXXK không được miễn thuế BVMT English attachment
(Công văn số 79/BTC-CST)

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC, điều khoản này chỉ miễn thuế BVMT đối với nguyên liệu gia công xuất khẩu, không miễn thuế BVMT đối với nguyên liệu SXXK. Xem thêm

Theo đó, cùng là túi ni lông nhập khẩu, nhưng nếu dùng làm nguyên liệu gia công xuất khẩu thì được miễn nộp thuế BVMT. Ngược lại, nếu dùng làm nguyên liệu SXXK thì phải nộp thuế BVMT.

Hiện nay, "túi ni lông" chịu thuế BVMT chỉ bao gồm các loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi, tức có đầy đủ miệng, đáy và thành túi (Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP ). Vì vậy, mặt hàng ni lông dạng ống, hai đầu thông nhau, có thành hai bên nhưng không có đáy thì không thuộc diện chịu thuế BVMT.

blue-check 23/10/2017 Cuộn nhựa HDPE có bị tính thuế BVMT?
(Công văn số 10416/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 159/2012/TT-BTC, túi ni lông bị đánh thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, đáy túi, thành túi), được làm từ màng nhựa HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa. Read more

Theo đó, các cuộn nhựa HDPE nếu không có hình dạng túi hoặc là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa thì được miễn tính thuế BVMT.

blue-check 3/10/2016 Nhận gia công túi ni lông có phải khai nộp thuế BVMT?
(Công văn số 9553/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 159/2012/TT-BTC, trường hợp Công ty sản xuất túi ni lông (có miệng túi, đáy túi, thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) từ hạt nhựa HDPE, LLDPE, LDPE để bán cho khách hàng trong nước thì Công ty phải kê khai nộp thuế BVMT. Read more

Trường hợp Công ty nhận gia công túi ni lông, nếu không kèm thêm nhận ủy thác bán hàng thì Công ty không phải kê khai nộp thuế BVMT. Bên giao gia công sẽ chịu trách nhiệm khai nộp thuế BVMT khi xuất bán túi ni lông.

Tuy nhiên, nếu Công ty nhận gia công túi ni lông kèm theo nhận ủy thác bán hàng thì Công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế BVMT (khoản 2.2 Điều 3 Thông tư 152/2011/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 4/11/2013 Màng ni lông và cuộn ni lông đều được miễn tính thuế BVMT
(Công văn số 3703/TCT-CS)

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP, túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, đáy túi, thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin) Read more

Theo đó, màng ni lông, cuộn ni lông cho dù được làm từ các hạt nhựa nêu trên vẫn không chịu thuế BVMT do không phải túi ni lông

blue-check 23/1/2013 Túi ni lông đa lớp, chịu thuế BVMT theo tỷ lệ hàm lượng HDPE, LDPE, LLDPE
(Công văn số 1199/BTC-CST)

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 159/2012/TT-BTC, túi ni lông đa lớp là túi ni lông được sản xuất (hoặc gia công) từ những loại màng nhựa đơn thuộc diện chịu thuế BVMT như HDPE, LDPE, LLDPE và những loại màng nhựa khác, hoặc chất khác không chịu thuế BVMT như PP, PA, nhôm, giấy, ... Read more

Theo đó, thuế BVMT chỉ tính trên tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi.

Túi ni lông đa lớp, nếu được sử dụng cho việc đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói cũng thuộc diện được miễn thuế BVMT.

blue-check 21/12/2012 Túi ni lông nhập khẩu để đóng gói hàng xuất khẩu chỉ được miễn thuế BVMT từ 15/11/2012
(Công văn số 7213/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Thông tư 159/2012/TT-BTC thì túi ni lông nhập khẩu để đóng gói hàng xuất khẩu chỉ được miễn tính thuế BVMT kể từ ngày 15/11/2012. Trước thời điểm này, ni lông nhập khẩu để đóng gói hàng xuất khẩu vẫn thuộc diện chịu thuế BVMT

blue-check 2/11/2012 Túi ni lông sử dụng nội bộ được miễn tính thuế BVMT
(Công văn số 3838/TCT-CS)

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất túi ni lông nhưng không bán ra mà "sử dụng nội bộ" các túi này để đóng gói sản phẩm của chính mình thì số lượng túi mi lông "sử dụng nội bộ" trong trường hợp này được miễn tính thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 .

blue-check 4/10/2012 Từ 15/11/2012, ni lông dạng cuộn được miễn tính thuế BVMT
(Công văn số 3486/TCT-CS)

Theo quy định mới tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2012), túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, đáy túi, thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) và được làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE Read more

Theo đó, kể từ ngày 15/11/2012, các loại màng nhựa mỏng cho dù có làm từ các hạt nhựa nêu trên nhưng chỉ đóng cuộn, không làm thành túi được miễn tính thuế BVMT

blue-check 6/7/2012 Túi ni lông "xuất khẩu" vào khu phi thuế quan vẫn phải chịu thuế BVMT
(Công văn số 9049/BTC-CST)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 152/2011/TT-BTCstatus2 , chỉ khi hàng xuất khẩu ra nước ngoài (ra khỏi biên giới Việt Nam) mới được miễn tính thuế BVMT. Nếu hàng xuất khẩu nhưng chỉ mới xuất khẩu đến khu phi thuế quan (chưa ra khỏi biên giới Việt Nam) thì vẫn phải chịu thuế BVMT. Read more

Thuế BVMT trường chỉ nộp một lần. Theo đó, nếu hàng đã nộp thuế BVMT tại khâu sản xuất hay nhập khẩu thì không phải chịu thuế BVMT cho các lần mua bán sau đó (Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 )

blue-check 9/3/2012 Túi ni lông dùng làm bao bì đóng gói vẫn phải nộp thuế BVMT
(Công văn số 1524/CT-TTHT)

Các loại túi ni lông, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE, cung cấp cho khách hàng để đóng gói (gói thành phẩm, bán thành phẩm) vẫn thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường

blue-check 20/1/2012 Sản phẩm từ hạt nhựa HDPE nếu không phải là túi bao bì, không chịu thuế BVMT
(Công văn số 294/TCT-CS)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại túi, bao bì làm từ nhựa màng đơn HDPE, LDPE, LLDPE. Theo đó, nếu sản phẩm được sản xuất từ hạt nhựa HDPE không phải là các sản phẩm quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 nêu trên thì không thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường

THAM KHẢO
blue-check 26/4/2019 Có được nhập khẩu bao bì, màng nhựa đã qua sử dụng? English attachment
(Công văn số 1480/BTP-KTrVB)

Theo Công văn này, đối với bao jumbo, màng nhựa PE đã qua sử dụng nhập khẩu, nếu được xác định là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thì phải đáp ứng các quy định của Luật BVMT (Điều 47), Quyết định số 73/2014/QĐ-TTgstatus1 và Quy chuẩn ban hành tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMTstatus2 . Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp bao jumbo, màng nhựa PE đã qua sử dụng nhập khẩu được xác định là chất thải thì bị cấm nhập khẩu, quá cảnh dưới mọi hình thức (khoản 9 Điều 7 Luật BVMT số 55/2014/QH13status1 ).

Nếu bao jumbo, màng nhựa PE nhập khẩu không phải là chất thải mà là hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCTstatus2 . Trong trường hợp này, cần đối chiếu với danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu (theo mã HS cụ thể) để xác định bao jumbo, màng nhựa PE có bị cấm nhập khẩu hay không.

Lưu ý, để xác định một vật có phải là chất thải hay không thì không dựa vào tiêu chí đã qua sử dụng mà phải căn cứ vào quy định của Luật BVMT và các điều ước quốc tế có liên quan (Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm).