LuatVietnam

blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022

Công văn số 18502/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/5/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:55:12 AM | Latest updated: 14/6/2022 1:54:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
Related documents
Not found
Penalty document
Unknown
Information
Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown
Files attachment
Flow
No data
Timeline
No data