LuatVietnam

blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM

Báo cáo số 30483/BC-SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 28/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 (4 trang)
Posted: 3/10/2022 1:51:25 PM | Latest updated: 3/10/2022 4:30:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5550
LuatVietnam

Tài liệu này tổng hợp tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra trên địa bàn TP. HCM trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có thống kê rõ số vụ tai nạn theo từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và yếu tố gây tai nạn.

So với cùng kỳ năm 2021 thì trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn TP. HCM có chiều hưởng giảm cả số vụ tai nạn và số người chết, bị thương do TNLĐ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5550

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Danh sách 94 cơ sở y tế được cấp phép khám bệnh nghề nghiệp
blue-check Phải thông báo cho Sở Lao động trước ít nhất 3 ngày khi tổ chức khóa huấn luyện ATVSLĐ
blue-check [Hà Nội] Các việc doanh nghiệp cần làm để nâng cao sức khỏe cho người lao động
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Danh sách 207 cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động English attachment
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM