LuatVietnam

blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 46350/CTHN-TTHT ngày 21/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (3 trang)
Posted: 28/9/2022 7:46:42 AM | Latest updated: 29/9/2022 8:42:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5547
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, các sản phẩm hóa chất cơ bản đang áp dụng thuế suất GTGT 10% được giảm thuế kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp khi phát hành hóa đơn bán sản phẩm hóa chất, doanh nghiệp chưa tính giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì các bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán phát hành hóa đơn điều chỉnh giao cho bên mua (khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ).

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh này, bên bán, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5547

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT