LuatVietnam

blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment

Công văn số 1850/HQTPHCM-GSQL ngày 26/7/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc khai báo mã CAS (2 trang)
Posted: 29/7/2022 9:28:03 AM | Latest updated: 6/8/2022 4:13:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5506 | Vietlaw: 582
LuatVietnam

Theo quy định tại Phụ lục V Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 , khi khai báo danh mục hóa chất, doanh nghiệp phải kê khai các chỉ tiêu thông tin sau: tên Tiếng Việt, tên Tiếng Anh, mã HS, mã CAS, công thức hóa học.

Theo đó, mã CAS là thông tin bắt buộc kê khai khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu.

Ngoài ra, cần lưu ý, một số sản phẩm tuy không phải hóa chất nhưng cũng phải khai báo như quy định đối với hóa chất, bao gồm: dược phẩm, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; thực phẩm; mỹ phẩm; thức ăn chăn nuôi; thuốc thú y; phân bón; chất phóng xạ; vật liệu xây dựng; xăng dầu.... (khoản 11 Điều 1 Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 17/2020/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5506

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1850-26072022HQHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
light-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
light-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nội
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cắt giảm hồ sơ cấp phép nhập khẩu và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật English attachment
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Bắt buộc kê khai mã CAS khi khai báo danh mục hóa chất nhập khẩu English attachment
blue-check Các loại hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm hóa chất cơ bản được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến 2030 English attachment
blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa
blue-check Lưu ý về khai báo và phân loại thuốc màu sản xuất sơn
blue-check Sắp thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất diệt khuẩn
blue-check Một số hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu "chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản" phải nộp 10% thuế GTGT