LuatVietnamLogo

blue-check Bắt buộc khai trình lao động, tham gia BHXH, đăng ký hóa đơn ngay khi thành lập doanh nghiệp

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (43 trang)
Posted: 16/10/2020 7:38:01 AM | Latest updated: 16/10/2020 3:15:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Nghị định quy định quy trình liên thông 04 thủ tục: đăng ký thành lập doanh nghiệp (hoặc chi nhánh, VPĐD), khai trình sử dụng lao động, đăng ký tham gia BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần nộp toàn bộ hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối là cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tự liên thông hồ sơ với cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH và cơ quan thuế (Điều 3).

Riêng về hồ sơ, ngoài giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, còn phải nộp thêm tài liệu khai trình sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn (Điều 4).

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp áp dụng các biểu mẫu mới tại Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm Nghị định này.

Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục khai trình sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CPstatus2 và thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 nếu áp dụng quy trình liên thông tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTstatus2 ngày 08/01/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực15/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Đăng ký kinh doanh