LuatVietnam

Bên thuê có được tự ý cho thuê lại mặt bằng?

Cập nhật 15/7/2022 | Đăng tải: LVN.5498

hoi Không nêu tên
Công ty của chúng tôi kinh doanh ngành nghề mua bán và sửa chữa xe ô tô. Công ty chúng tôi có thuê thêm 1 mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Do mặt bằng còn dư chỗ nên chúng tôi cho 1 công ty thứ 2 thuê lại phần dư đó.
Chúng tôi xin hỏi:
Vậy hàng tháng công ty chúng tôi thu tiền và xuất hóa đơn cho thuê mặt bằng để đưa cho công ty thứ 2 như vậy có đúng luật không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty (đứng tên ký hợp đồng, thanh toán và nhận hóa đơn từ đơn vị cho thuê mặt bằng) có thu tiền cho thuê mặt bằng của các đơn vị khác thuê lại mặt bằng của Công ty thì Công ty lập hóa đơn giao cho các đơn vị thuê, và kê khai nộp thuế theo quy định.

Xem thêm

Giao dịch dân sự

otvet Mất trộm ở chung cư, ban quản lý có chịu trách nhiệm?
otvet Mất xe tại phòng trọ có được yêu cầu chủ nhà bồi thường?
otvet Bên thuê có được tự ý cho thuê lại mặt bằng?
otvet Làm mất xe mượn, trường hợp nào bị xử lý hình sự?
otvet Cách nào đòi nợ nếu không có giấy tờ cho vay?
otvet Cách nào đòi lại được tiền chuyển nhầm tài khoản?
otvet Học sinh gây thiệt hại, nhà trường hay phụ huynh chịu trách nhiệm bồi thường?
otvet Nhặt được vật bỏ quên có bắt buộc giao nộp?
otvet Điều kiện đòi tài sản được hứa tặng
otvet Có được đòi lại xe mất cắp từ người thứ ba?
otvet Giảm tiền thuê mặt bằng mùa dịch phải căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng
otvet Bên thuê tự ý sửa nhà, có được khởi kiện?
otvet Một số lưu ý khi yêu cầu bồi thường hàng gửi chuyển phát bị hư hỏng
otvet Có thể thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán
otvet Muốn chuộc lại tài sản đã bán phải có thỏa thuận trong hợp đồng
otvet Có thể khởi kiện vụ án dân sự để đòi bồi thường tai nạn giao thông
otvet Trường hợp nào không được rút lại lời hứa thưởng?
otvet Biển quảng cáo rơi trúng người, ai phải bồi thường?
otvet Trễ hạn thanh toán hợp đồng do phải cách ly có bị mất cọc?
otvet Có được đòi nợ trên facebook?