LuatVietnam

Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?

Cập nhật 28/6/2022 | Đăng tải: LVN.5488

hoi Đỗ Minh Trường
Tôi đến khám tại Bệnh viện TP. Thủ Đức. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm nướu và bệnh nha chu do vôi răng nên chỉ định lấy cao răng. Ngoài mức hưởng BHYT là 48.762 đồng và số tiền tự chi trả phí xét nghiệm COVID-19, Bệnh viện đề nghị tôi thanh toán thêm khoản chênh lệch 130.000 đồng của giá dịch vụ kỹ thuật lấy cao răng (264.000 đồng).
Tôi thực hiện dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm trên đều theo chỉ định của bác sĩ, tôi không có yêu cầu. Tôi thắc mắc về khoản thu này thì được đại diện Bệnh viện khẳng định đã thu đúng vì Bệnh viện đã thực hiện kê khai với Sở Y tế TPHCM về giá của các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm. Trong đó, giá dịch vụ kỹ thuật lấy cao răng là 264.000 đồng. Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT chưa bao gồm: Chi phí khấu hao mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế theo cơ chế tự chủ tài chính; chi phí quản lý, vận hành.
Đối với người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, Bệnh viện có quyền thu phí các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm cao hơn mức giá quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT (người bệnh phải thanh toán thêm phần chênh lệch).
Cụ thể là, Bệnh viện tính đủ các chi phí cấu thành giá vì Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, ổn định trong thời gian 3 năm (2020-2022) theo Quyết định số 4590/QĐUBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND TPHCM về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020-2022 đối với Bệnh viện.
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể những trường hợp được phép thu phí các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cao hơn mức giá quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT.

luat Bộ Y tế:

Đối với các dịch vụ thanh toán từ Quỹ BHYT: Thực hiện thu và thanh toán với cơ quan BHYT theo mức giá quy định tại Thông tư của Bộ Y tế (Bộ Y tế quy định thống nhất và áp dụng theo hạng bệnh viện trên toàn quốc, hiện nay là Thông tư số 13/2019/TT-BYT).

Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (người bệnh không có thẻ BHYT): Bộ Y tế ban hành mức giá tối đa theo lộ trình. HĐND cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể tại các cơ sở y tế của nhà nước thuộc địa phương quản lý; Bộ Y tế quy định giá với các đơn vị thuộc Bộ Y tế và bộ, ngành thuộc Trung ương trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế quy định (hiện nay thực hiện theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT).

Giá của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu: Các dịch vụ thực hiện từ các trang thiết bị từ nguồn vốn xã hội hóa, vốn vay, trong khi chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định giá khám chữa bệnh theo yêu cầu, các đơn vị thực hiện theo Quyết định của Giám đốc Bệnh viện. Đơn vị xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phương án giá và quyết định mức thu theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí hợp lý, hợp pháp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?