LuatVietnam

Lược đồ | BHXH một lần

Tổng số 12 bản ghi | Cập nhật đến: 14-Apr-2022

Người lao động được quyền rút BHXH một lần, tuy nhiên phải chờ ít nhất 12 tháng kể từ khi thôi việc.

Nếu thời gian đóng BHXH ít hơn 12 tháng, chỉ được hưởng 22%

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/1/2016 Cho phép người lao động hưởng BHXH một lần sau 12 tháng nghỉ việc English attachment
(Nghị quyết số 93/2015/QH13)

Nghị quyết này điều chỉnh việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần khi áp dụng Luật BHXH mới số 58/2014/QH13status2 như sau: Xem thêm

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc nếu chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

2. Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

red-check 1/1/2016 Khái niệm về BHXH một lần
(Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 )
Bảo hiểm xã hội một lần là chế độ trợ cấp dành cho người lao động tham gia BHXH chưa đủ 20 năm. Về nguyên tắc, BHXH một lần chỉ được tính sau thời hạn nghỉ việc 1 năm, trừ những trường hợp được tính hưởng ngay khi nghỉ, như: đủ tuổi hưu, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Mức hưởng BHXH một lần nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào số năm đã đóng BHXH và mức lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.
QUY ĐỊNH CHI TIẾT
red-check 1/1/2016 Điều kiện hưởng
(Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CPstatus2 )

BHXH một lần chỉ được chi trả trong các trường hợp sau: Xem thêm

1. Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH (20 năm hoặc 15 năm đối với một số trường hợp đặc biệt)

2. Sau 01 năm nghỉ việc mà không tiếp tục tham gia BHXH và chưa đóng đủ 20 năm

3. Ra nước ngoài để định cư

B4. ị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV/AIDS

Chế độ BHXH một lần không hạn chế số năm tối thiểu phải đóng BHXH, không khống chế độ tuổi được hưởng, chỉ cần chờ... 12 tháng sau khi nghỉ việc thì có thể xin nhận. Tuy nhiên, sẽ không phải chờ đến 12 tháng nếu đã đủ tuổi hưu hoặc ra nước ngoài định cư hoặc mắc một trong các bệnh hiểm nghèo.

red-check 1/1/2016 Mức hưởng
(Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CPstatus2 )

Mức hưởng phụ thuộc vào số năm và mức lương đã đóng BHXH, cách tính mức hưởng cho mỗi năm đóng BHXH như sau: Xem thêm

- Bằng 1,5 tháng lương đóng BHXH cho những năm trước 2014

- Bằng 2 tháng lương đóng BHXH cho những năm từ 2014 trở đi

Nếu đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, nhưng mức hưởng tối đa chỉ bằng 2 tháng

Cách tính BHXH một lần được áp dụng thống nhất đối với cả lao động nam và nữ, không có sự phân biệt giới tính như cách tính lương hưu.

Lưu ý, khi tính mức hưởng BHXH một lần, trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là nửa năm và từ 07 - 11 tháng được tính là một năm (Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 )

red-check 1/1/2016 Yêu cầu về hồ sơ
(Điều 109 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 )

Người xin hưởng BHXH một lần phải tự nộp hồ sơ, bao gồm các giấy tờ sau: Read more

1. Sổ BHXH

2. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

3. Nếu ra nước ngoài định cư, phải nộp thêm một trong các giấy tờ như: Hộ chiếu do nước ngoài cấp; Thị thực do nước ngoài cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh để định cư; Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; Giấy tờ xác nhận hoặc Thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên do nước ngoài cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

Thời hạn nộp: trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng.

Thời hạn giải quyết và chi trả: trong vòng 20 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ.

Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH.

THAM KHẢO
blue-check 17/3/2016 Tham gia BHXH dưới 1 năm, chỉ được hưởng 22% khi rút BHXH một lần
(Công văn số 711/BHXH-CĐ)

Người lao động nếu có thời gian đóng BHXH dưới 01 năm thì mức trợ cấp BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đóng BHXH đã bao gồm trượt giá theo Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH

red-check 1/1/2016 Hệ quả khi chọn BHXH một lần
(Điều 5 và 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 )

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, việc chọn hưởng BHXH một lần có thể lợi hoặc bất lợi. Tuy nhiên, cần biết thêm những hệ quả (không phải hậu quả) từ việc nhận BHXH một lần: Read more

Mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già

Khoản 3 Điều 5 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 status2 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không được tính hưởng các chế độ BHXH.

Như vậy, cơ hội hưởng lương hưu sẽ không đến kịp với tuổi già.

Thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất

Một trong những điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất quy định tại Điều 67 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 là "người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần".

Do đó, thân nhân sẽ mất đi cơ hội hưởng trợ cấp tử tuất khi bản thân qua đời.

Không được cấp thẻ BHYT miễn phí như người hưởng lương hưu

Người hưởng lương hưu là một trong các đối tượng được cấp miễn phí thẻ BHYT (tiền BHYT sẽ do cơ quan BHXH đóng thay) (Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13 )

Theo đó, sau khi hưởng BHXH một lần, phải tự lo về BHYT khi về già.

Không được trả lại tiền BHXH một lần để đổi lấy lương hưu

Pháp luật về BHXH hiện hành không có quy định nào cho phép hoàn trả lại khoản BHXH một lần về đổi lấy lương hưu

red-check 1/1/2016 Quyền lợi khi bảo lưu thời gian đóng BHXH
(Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 )

Nếu chọn bảo lưu thời gian đóng BHXH thay cho việc rút BHXH một lần, dưới đây là các quyền lợi mà bạn được hưởng: Xem thêm

Lương hưu

Người bảo lưu thời gian đóng BHXH có thể đóng tiếp cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu ngay (nếu đã đến tuổi hưu) hoặc chờ đến khi đủ tuổi hưu để nhận lương hưu, với mức hưởng cao hơn so với tiền BHXH một lần.

So sánh đơn giản như sau, nếu mức hưởng BHXH một lần tính cho mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 2 tháng lương (thậm chí chỉ bằng 1,5 tháng lương đối với những năm trước 2014) thì mức hưởng lương hưu tối thiểu mỗi năm lại bằng đến 6,6 tháng lương (nếu là nam) và 7,2 tháng lương (nếu là nữ).

Mức lương hưu nêu trên chỉ mới tính cho người có thời gian đóng BHXH 20 năm, nếu đóng trên 20 năm thì mức lương hưu còn cao hơn nhiều và giả sử sau khi đạt tỷ lệ lương hưu tối đa 75% mà còn dư số năm đóng BHXH thì được hưởng thêm khoản trợ cấp một lần bằng 0,5 tháng lương cho mỗi năm đóng dư.

Trợ cấp tử tuất

Nếu chẳng may bị chết trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc khi đang hưởng lương hưu, gia đình sẽ được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở (nếu tính theo mức lương cơ sở hiện nay 1.390.000 đồng/tháng thì trợ cấp mai táng phí sẽ là 13.900.000 đồng)

Ngoài ra, thân nhân nếu đủ điều kiện còn được hưởng trợ cấp tử tuất một lần hoặc hàng tháng. Trong đó, mức trợ cấp tuất một lần được tính bằng với số tiền BHXH một lần, cụ thể bằng 2 tháng lương đóng BHXH cho mỗi năm (hoặc 1,5 tháng lương cho những năm đóng trước 2014) và tối thiểu cũng bằng 3 tháng lương.

Trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân được tính bằng 50% hoặc 70% mức lương cơ sở (nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng), tức tương đương từ 695.000 đến 973.000 đồng/tháng, tối đa 4 người.

Cấp miễn phí thẻ BHYT

Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động còn được cấp miễn phí thẻ BHYT, tiền BHYT sẽ do cơ quan BHXH đóng thay toàn bộ.

Lương hưu sẽ tăng theo chỉ số giá tiêu dùng

Nguyên tắc của tiền BHXH một lần là trả đứt đoạn một lần, tuy nhiên, lương hưu sẽ được trả hàng tháng và định kỳ còn được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng (trượt giá).

blue-check 14/4/2022 Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
(Công văn số 932/BHXH-TT)

Do số lượt đề nghị nhận BHXH một lần đang có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm 2022, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức để người lao động hiểu rõ những lợi ích khi chọn "hưu trí" và những thiệt thòi khi chọn "BHXH một lần". Xem thêm

Trong đó, điểm ưu việt khi chọn chế độ hưu trí (lương hưu hằng tháng) là vừa có nguồn thu nhập ổn định lúc về già, vừa được cấp thẻ BHYT miễn phí (với mức hưởng bằng 95% chi phí khám, chữa bệnh trong suốt thời gian hưu trí), đồng thời người thân còn được hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất khi mình qua đời.

Ngược lại, nếu chọn hưởng BHXH một lần, người lao động sẽ mất đi nhiều lợi ích kể trên như: lương hưu; cấp thẻ BHYT miễn phí; trợ cấp tử tuất... Đặc biệt, người lao động còn bị lỗ do mức hưởng BHXH một lần là thấp hơn mức đóng BHXH.

blue-check 16/12/2021 Công đoàn cho rằng sẽ mất nhiều quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần thay vì chờ hưu
(Công văn số 1078/LĐLĐ-TG)

Công văn yêu cầu công đoàn cơ sở (tại TP. HCM) đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích cho đoàn viên, người lao động nắm rõ những quyền lợi sẽ bị mất mát nếu xin hưởng BHXH một lần thay vì chờ chế độ hưu trí. Xem thêm

Trong đó, có những quyền lợi như: quyền lợi liên quan đến BHYT, quyền hưởng lương hưu khi về già, quyền hưởng chế độ tử tuất,...

blue-check 24/8/2017 Tài liệu so sánh lương hưu với BHXH một lần, bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm
(Công văn số 3758/BHXH-TT)

Văn bản đính kèm Tài liệu so sánh những lợi thế của việc hưởng lương lưu so với hình thức tham gia bảo hiểm nhân thọ, gửi tiết kiệm và nhận BHXH một lần. Xem thêm

Theo đó, BHXH Việt Nam đã chỉ ra rằng việc bảo lưu thời gian BHXH để hưởng lương hưu là có lợi rất nhiều so với mức hưởng bảo hiểm nhân thọ, tiền gửi tiết kiệm và BHXH một lần.

Trong tài liệu này, khi so sách chính sách BHXH với bảo hiểm thương mại, BHXH Việt Nam cho rằng có 3 sự khác biệt lớn:

1. Khác biệt về mục đích: BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, còn bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích là sinh lời. Như vậy, khoản lời của bảo hiểm nhân thọ được lấy từ chính tiền của người tham gia. Cần lưu ý là thù lao cho đại lý của bảo hiểm nhân thọ là rất lớn (từ 20 đến 25% trong năm đầu và giảm dần trong các năm về sau nhưng không dưới 5%).

2. Khác biệt về mức phí tham gia: Phí tham gia BHXH hiện là 22%, Nhưng đối với bảo hiểm nhân thọ, mặc dù nhìn thoáng qua các gói quyền lợi thì thấy có vẻ hấp dẫn nhưng họ đặt ra điều kiện khá ngặt nghèo về tuổi đời, sức khỏe tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro

3. Khác biệt về quyền lợi: Tiền đóng BHXH được điều chỉnh theo chỉ số tiêu dùng CPI (trung bình 8,1%/năm, tính từ 2008 đến nay). Còn bảo hiểm nhân thọ thì tính theo lãi suất thị trường. Ngoài ra bảo hiểm nhân thọ có thể từ chối trả bảo hiểm trong các trường hợp tử nạn, thương tật do lỗi cố ý, như tự tử chẳng hạn. Với BHXH thì tử nạn hay thương tật với bất cứ lý do gì cũng được hưởng chế độ tử tuất

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 17/3/2016 Khoản trợ cấp thất nghiệp nhận trái phép (nếu có) sẽ bị cấn trừ vào BHXH một lần
(Công văn số 715/BHXH-CĐ)

Về nguyên tắc, ngay sau khi có việc làm, người lao động phải ngừng nhận trợ cấp thất nghiệp. Nếu vẫn tiếp tục nhận, cơ quan BHXH sẽ cấn trừ vào tiền BHXH một lần

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020