LuatVietnam

blue-check BHYT dừng thanh toán dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng máy mượn

Công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9/5/2022 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTCstatus1 ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế (1 trang)
Posted: 10/5/2022 8:10:09 AM | Latest updated: 11/5/2022 7:06:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5448
LuatVietnam

Bộ Y tế đã quyết định bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KHTCstatus1 ngày 12/4/2018 về việc tạm chấp nhận thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật mà bệnh viện thực hiện bằng máy mượn của các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất.

Theo đó, kể từ ngày 9/5/2022, các dịch vụ kỹ thuật mà bệnh viện thực hiện bằng máy mượn của các đơn vị trúng thầu sẽ không được BHYT chấp nhận thanh toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5448
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Bảo hiểm y tế