LuatVietnam

Lược đồ | Bí mật nhà nước

Tổng số 12 bản ghi | Cập nhật đến: 25-Oct-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/7/2020 Luật về Bảo vệ bí mật nhà nước English attachment
(Luật số 29/2018/QH14)

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Xem thêm

Thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10status1 ngày 28/12/2000.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 25/10/2022 Thay mới Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa
(Quyết định số 1285/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020.

blue-check 22/4/2022 Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
(Quyết định số 504/QĐ-TTg)

Các nội dung kiểm toán sau đây được coi là bí mật nhà nước theo quy định mới: Xem thêm

1. Nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng được phát hiện thông qua kiểm toán

2. Nội dung kết luận, kiến nghị xử lý của Kiểm toán nhà nước đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua kiểm toán

3. Văn bản báo cáo, trao đổi của Kiểm toán nhà nước với cơ quan có thẩm quyền về vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng nghiêm trọng được phát hiện thông qua kiểm toán

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020.

blue-check 29/12/2020 Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin & truyền thông English attachment
(Quyết định số 2238/QĐ-TTg)

Quyết định công bố Danh mục các tài liệu được coi là bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin & truyền thông. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 21/12/2020 Danh mục các loại tài liệu mật trong lĩnh vực ngân hàng English attachment
(Quyết định số 2182/QĐ-TTg)

Các loại tài liệu sau đây được cho là Tuyệt mật: Xem thêm

- Phương án, kế hoạch phát hành loại tiền mới chưa công khai.

- Đề án, kế hoạch đổi tiền và kết quả thu đổi tiền chưa công khai.

- Đề án, phương án và kế hoạch thiết kế, chế bản mẫu tiền chưa công khai.

Mức độ Tối mật:

- Mẫu thiết kế tiền

- Công thức mực in tiền

- Khóa an toàn, thông số kỹ thuật, yếu tố chống giả đặc biệt của tiền

Mức độ Mật: bao gồm 25 loại tài liệu, thông tin liên quan đến tiền

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 26/10/2020 Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường English attachment
(Quyết định số 1660/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 2/5/2017 Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo
(Thông tư số 11/2017/TT-BCA)

Theo Thông tư này, Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo bao gồm các tin, tài liệu dưới đây: Xem thêm

- Tin, tài liệu về đoàn công tác nước ngoài, các cuộc đàm phán, nội dung ký kết với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo chưa công bố.

- Tin, tài liệu hoạt động đấu thầu, xét thầu các dự án, các đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và thực hiện đang trong quá trình xem xét chưa công bố.

- Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi và các tài liệu liên quan kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố.

- Hồ sơ nhân sự của công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo chưa công bố hoặc không công bố; Hồ sơ nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp vụ và tương đương trở lên trong ngành giáo dục và đào tạo chưa công bố hoặc không công bố.

- Hồ sơ, tài liệu về ứng viên đăng ký dự tuyển, danh sách xét tuyển và hồ sơ trình phê duyệt trúng tuyển đi học nước ngoài theo các nguồn học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh;

- ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2017 và thay thế Quyết định số 160/2005/QĐ-BCA(A11) ngày 23/02/2005.

blue-check 29/12/2013 Danh mục các loại tài liệu của ngành Tài chính được xem là Mật
(Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2013 và thay thế Thông tư số 67/2009/TT-BCA ngày 30/11/2009 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính.

blue-check 24/6/2013 Danh mục các loại tài liệu về tài nguyên và môi trường được xem là Mật
(Thông tư số 29/2013/TT-BCA)

Về tài nguyên nước các loại tài liệu sau đây được xem là Mật: Xem thêm

a) Tài liệu về chất lượng nước có ảnh hưởng nghiêm trọng tới dân sinh, kinh tế - xã hội chưa công bố;

b) Bản đồ quy hoạch sử dụng nước chuyên ngành ở các vùng liên quan đến biên giới có tỷ lệ 1:25.000 và lớn hơn;

c) Bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ tài nguyên nước dưới đất có tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn;

d) Các số liệu điều tra, đánh giá, khảo sát, thiết kế công trình khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực kinh tế khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2013, thay thế Quyết định số 919/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 21 tháng 11 năm 2003

blue-check 19/10/2008 Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Công thương
(Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA(A11))

Quyết định công bố Danh mục 28 loại tài liệu của ngành Công thương được xem là Mật. Theo đó, các loại tài liệu này sẽ được quản lý theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10status1 ngày 28/12/2000. Theo Điều 16 của Pháp lệnh này thì các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích của doanh nghiệp hoặc cá nhân có liên quan đến nội dung bí mật nhà nước phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo và thay thế các Quyết định 584/2003/QĐ-BCA ngày 15/08/2003 và Quyết định 1487/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 20/12/2004

blue-check 19/3/2014 Danh mục CNTT ngành Hải quan được xem là bí mật nhà nước
(Công văn số 2778/TCHQ-CNTT)

Theo thông báo tại Công văn này, các thông tin sau đây về hệ thống thông tin của ngành Hải quan được xem là bí mật nhà nước, được bảo vệ theo Quy chế ban hành tại Quyết định 196/2003/QĐ-BTCstatus1 : Xem thêm

1. Mã nguồn, thiết kế chi tiết các phần mềm ứng dụng;

2. Tài liệu mô tả chi tiết hệ thống mạng, hệ thống an ninh thông tin thuộc ngành Hải quan (bao gồm thiết kế thi công, sơ đồ kết nối và các thông số kỹ thuật cụ thể);

3. Báo cáo chi tiết lỗ hổng bảo mật hệ thống mạng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống mạng ngành Hải quan;

4. Mật khẩu và các phương tiện xác thực đối tượng truy cập vào hệ thống thông tin ngành Hải quan (ngoại trừ các hệ thống phục vụ công tác giới thiệu, đào tạo và thử nghiệm).

THAM KHẢO
blue-check 10/4/2021 Danh mục các văn bản về bảo mật nhà nước được bãi bỏ
(Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg)

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau: Xem thêm

1. Quyết định số 160/2004/QĐ-TTgstatus1 ngày 06/9/2004

2. Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg ngày 20/01/2003

3. Quyết định số 41/2003/QĐ-TTg ngày 26/3/2003

4. Quyết định số 220/2003/QĐ-TTgstatus1 ngày 28/10/2003

5. Quyết định số 244/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003

6. Quyết định số 01/2004/QĐ-TTg 05/01/2004

7. Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004

8. Quyết định số 18/2004/QĐ-TTgstatus1 ngày 12/02/2004

9. Quyết định số 21/2004/QĐ-TTg ngày 25/02/2004

10. Quyết định số 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004

11. Quyết định số 89/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004

12. Quyết định số 123/2004/QĐ-TTg ngày 07/7/2004

13. Quyết định số 154/2004/QĐ-TTg ngày 19/8/2004

14. Quyết định số 156/2004/QĐ-TTg ngày 25/8/2004

15. Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004

16. Quyết định số 193/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004

17. Quyết định số 27/2005/QĐ-TTg ngày 31/01/2005

18. Quyết định số 83/2005/QĐ-TTg ngày 19/4/2005

19. Quyết định số 211/2005/QĐ-TTg ngày 25/8/2005

20. Quyết định số 306/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005

21. Quyết định số 21/2006/QĐ-TTg ngày 23/01/2006

22. Quyết định số 71/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006

23. Quyết định số 91/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006

24. Quyết định số 143/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006

25. Quyết định số 244/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006

26. Quyết định số 268/2006/QĐ-TTg ngày 24/11/2006

27. Quyết định số 67/2007/QĐ-TTg ngày 15/5/2007

28. Quyết định số 106/2008/QĐ-TTgstatus1 ngày 21/7/2008

29. Quyết định số 130/2008/QĐ-TTg ngày 25/9/2008

30. Quyết định số 73/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009

31. Quyết định số 128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009

32. Quyết định số 13/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010

33. Quyết định số 27/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011

34. Quyết định số 18/2012/QĐ-TTg ngày 03/4/2012

35. Quyết định số 22/2012/QĐ-TTg ngày 22/5/2012

36. Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013

37. Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013

38. Quyết định số 81/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013

39. Quyết định số 07/2014/QĐ-TTg ngày 22/01/2014

40. Quyết định số 17/2014/QĐ-TTg ngày 25/02/2014

41. Quyết định số 49/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014

42. Quyết định số 52/2014/QĐ-TTg ngày 16/9/2014

43. Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10/11/2015

44. Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016

45. Quyết định số 03/2017/QĐ-TTg ngày 24/01/2017

46. Quyết định số 07/2018/QĐ-TTgstatus1 ngày 23/02/2018

47. Quyết định số 21/2019/QĐ-TTgstatus1 ngày 19/6/2019/

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2021.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020