LuatVietnam

Bị tai nạn trên đường về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Cập nhật 22/6/2022 | Đăng tải: LVN.5480

hoi Bạn đọc
Tôi là công nhân đi xe máy trên đường đi làm về bị ô tô húc vào gây tai nạn. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của người sử dụng lao động? Các chi phí điều trị do người gây tai nạn ô tô chi trả hay người sử dụng lao động phải chi trả?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định: Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Tại Khoản 1 Điều 48 và Khoản 1 Điều 49 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần; Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ.

- Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị TNLĐ, BNN.

BHXH Việt Nam thông tin đến bạn quy định của pháp luật về chế độ TNLĐ liên quan đến nội dung bạn hỏi và trách nhiệm của người sử dụng lao động để bạn nắm được.

Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ TNLĐ thì Bạn hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ cho công ty và đề nghị công ty hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH nơi Công ty đang đóng BHXH để cơ quan BHXH có căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động đề nghị công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Xem thêm

An toàn lao động

otvet Trợ cấp TNLĐ được tính theo lương bình quân của 6 tháng trước khi xảy ra tai nạn
otvet Thân nhân của người chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
otvet Doanh nghiệp phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?
otvet Bị tai nạn trên đường về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
otvet Những việc phải làm của Ban an toàn, vệ sinh lao động
otvet Cách lập hồ sơ vụ tai nạn lao động
otvet Trình tự điều tra tai nạn lao động
otvet Các hành vi bị cấm liên quan đến an toàn vệ sinh lao động
otvet Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
otvet Những giấy tờ cần thiết để được bồi thường tai nạn lao động
otvet Mức bồi thường TNLĐ được tính theo tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước đó
otvet Mức bồi thường tai nạn lao động sẽ tăng dần theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
otvet Tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động, chỉ được trả trợ cấp, không được bồi thường
otvet Bảo hiểm tai nạn lao động: chưa có quy định đóng theo hình thức tự nguyện
otvet Hồ sơ hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động nộp tại Sở Lao động TB&XH
otvet Tai nạn ngoài giờ làm việc có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
otvet Khi nào được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp?
otvet Điều kiện hưởng trợ cấp khi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về
otvet Điều kiện trợ cấp tai nạn lao động khi bị tai nạn trên đường về nhà
otvet Trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng được chi trả trong bao lâu?