LuatVietnam

Bị thu hồi đất ở kèm đất vườn được bồi thường thế nào?

Cập nhật 30/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Đỗ Đức Chính (Quảng Ngãi)
Gia đình tôi có tổng diện tích 2.153 m2 bị thu hồi hết để phục vụ công trình của quốc gia, trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây hằng năm khác.
Trong vườn nhà tôi có cây lâu năm ăn trái và cây lấy gỗ như keo, mít, ổi. Khi nhà nước thu hồi thì gia đình tôi có được đền bù hết không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại các từ Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc, điều kiện, bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Để có sở được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông liên hệ cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được trả lời theo đúng thẩm quyền.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm