LuatVietnam

Lược đồ | Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Tổng số 15 bản ghi | Cập nhật đến: 16-Feb-2023

Các biểu mẫu dưới đây chỉ có giá trị tham khảo

THAM KHẢO
blue-check 16/2/2023 Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
(Biểu mẫu số HĐ:UQHĐHCĐ)

Mẫu Hợp đồng ủy quyền này áp dụng trong trường hợp cổ đông (chủ sở hữu cổ phần, có thể là cá nhân hoặc pháp nhân) muốn ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác đại diện mình tham gia và thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, ứng cử,... tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
(Biểu mẫu số BB:HĐCĐ)

Mẫu này được áp dụng cho các công ty cổ phần để ghi lại những nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
(Biểu mẫu số GCN:CP)
blue-check 16/2/2023 Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
(Biểu mẫu số BM:CĐ)

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông này được lập căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14status2 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
(Biểu mẫu số BN:GĐ)

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty sẽ được lập căn cứ theo Điều lệ Công ty và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty, bao gồm các thông tin của Giám đốc được bổ nhiệm và các quyền, nghĩa vụ của Giám đốc.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
(Biểu mẫu số BM:GĐCP)
blue-check 16/2/2023 Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
(Biểu mẫu số BN:TGĐ)

Mẫu Quyết định này được áp dụng để bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng English attachment
(Biểu mẫu số BN:KTT)

Đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng áp dụng cho các doanh nghiệp.

blue-check 16/2/2023 Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
(Biểu mẫu số CN:CP)

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được lập theo mẫu này bao gồm 10 điều khoản sau đây: Xem thêm

Điều 1. Đối tượng mua bán của hợp đồng

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

Điều 4. Cam kết của Bên Bán

Điều 5. Cam kết của Bên Mua

Điều 6. Thay đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng

Điều 7. Kế thừa

Điều 8. Các sự cố vi phạm

Điều 9. Thông báo

Điều 10. Điều khoản cuối cùng

blue-check 16/2/2023 Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
(Biểu mẫu số BM:UY)

Đây là mẫu Giấy ủy quyền áp dụng trong trường hợp Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty muốn ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một, một số các quyền liên quan đến ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế...

blue-check 19/1/2021 Mẫu Quyết định điều động nhân sự
(Biểu mẫu số ĐĐ:NS)
blue-check 19/1/2021 Mẫu Quyết định điều chuyển công tác
(Biểu mẫu số ĐC:CT)
blue-check 28/10/2020 Mẫu Nội quy lao động năm 2021
(Biểu mẫu số NQLĐ:2021)
blue-check 24/8/2020 Mẫu Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động
(Biểu mẫu số QC:TL)
blue-check 24/8/2020 Mẫu thỏa ước lao động tập thể
(Biểu mẫu số TU:LĐ)

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 17-Mar-2023
Tiêm vắc xin 10-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Phòng chống dịch 17-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020