LuatVietnam

stop-check Biểu mẫu xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan English attachment

Thông tư số 90/2020/TT-BTCstatus1 ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (160 trang)
Posted: 19/11/2020 3:47:15 PM | Latest updated: 28/12/2022 7:53:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5092 | Vietlaw: 487
LuatVietnam

Thông tư thay mới các biểu mẫu xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan, bao gồm tất cả 63 mẫu quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật, quyết định khám người, khám phương tiện, biên bản vi phạm...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2020 và thay thế Thông tư số 155/2016/TT-BTCstatus1 ngày 20/10/2016.

Các nội dung quy định tại Chương I và Chương II Thông tư 155/2016/TT-BTCstatus1 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực.

Các mẫu QĐ-50, QĐ-51, QĐ-52, QĐ-53, QĐ-54, QĐ-55, QĐ-56, TB-57, TB-58, TB-60 ban hành tại Thông tư 155/2016/TT-BTCstatus1 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực

Mẫu MQĐ36 ban hành tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực thi hành.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 26/12/2022, theo công bố tại Thông tư số 77/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 26-Dec-2020
Hết hiệu lực 26-Dec-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5092
Văn bản thay thế

follow 77/2022/TT-BTC - Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT90_11112020BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

light-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính
light-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment