LuatVietnam

blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND TP. HCM về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 19/10/2022 1:12:06 PM | Latest updated: 21/10/2022 10:31:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5563
LuatVietnam

Mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 1/8/2022, bao gồm 02 mức:

- 11 triệu đồng/hồ sơ áp dụng với các dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- 14,5 triệu đồng/hồ sơ áp dụng với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Đối tượng nộp phí là các dự án đầu tư trên địa bàn TP. HCM được quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 .

Đặc biệt, không có đối tượng nào được miễn, giảm phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5563

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM
blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022 English attachment
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment